სიყვარულის პოლიფონია

6 ივლისი 2018, 18.00
წყალტუბო

კონცერტი
დრეზდენის ახალგაზრდული ანსამბლი
ანსამბლი "ადილა"
ანსამბლი "ნადური"

საქართველოსა და გერმანიის გუნდური მუსიკა

საკონცერტო ტური 2018 - საქართველო

სიყვარულის პოლიფონია
საქართველოსა და გერმანიის გუნდური მუსიკა

Junges Ensemble Dresden (დრეზდენის ახალგაზრდული ანსამბლი), ანსამბლი
Olaf Katzer, Leitung